GÜNCEL KONULAR
VAD ÄR PERSONALETS SYMPTOMER Vad är symtomen på infertilitet? Hur man förstår infertilitet? frågor som de som är nygift eller kan inte bli gravid är...
NORMAL Födelse Normal födelse Mellan åldrarna 38-42 veckors graviditet, spontana uterinkontraktioner, förekommer en enda bebis som är född utan att skada mamman och barnet vaginalt...
  Bilimadamları bu sorulara yaşamlarını adamışlarsa da, elde edilen kanıtlar kesin sonuca varmayacak kadar azdır. Alfabe Mezopotamya (çivi yazısı), Mısır (hiyeroglif) ve Girit yazılarından mı...
eski medeniyetlerde dil & yazı   Sümerler M.Ö. 3500 yıllarında bilinen ve sembolün sesi belirlediği ilk yazıyı kullandılar. Bu yazı Akadlar, Elamlılar, Babilliler, Asurlular, Hititler...
BMW İ8 TASARIMI Ustalıkla hazırlanmış ve ilk bakışta bir spor otomobil. Ön görünüşü geniş ve son derece alçak düz bir siluet çok güçlü bir şekilde...
Fatiha suresi Mekke’de nazil olmuştur 7 ayettir Bismillahirrahmanirrahim el hamdülillahi rabbil alemin errahmanir rahıym maliki yevmiddin iyyake na’büdü ve iyyake nesteıyn ihdinasıratal müstakıym sıratal lezine...